آلوکست

در آلیاژهای اکوریخته گری از سیلیکون بجای سرب استفاده می شود. این آلیاژها دارای هیچگونه مواد سمی نبوده و مطابق با قوانین زیست محیطی و سلامتی می باشند.

 اکوکست (عاری از سرب)
در آلیاژهای اکوریخته گری از سیلیکون بجای سرب استفاده می شود. این آلیاژها دارای هیچگونه مواد سمی نبوده و مطابق با قوانین زیست محیطی و سلامتی می باشند. اکوریخته گری انتخابی ایده ال برای کاربردهای داخلی و آب آشامیدنی می باشد. ارزش محدودیت سرب در آب آشامیدنی/l max)µ(10 جهت تصویب در اتحادیه اروپا در تاریخ 2013/12/01 به مرحله اجرا در آمد به گونه ای که هم اکنون در آمریکا،کانادا و ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد.

استانداردASTM C87850

خواص شیمیایی

%Zn %      Cu %    Si %    Pb %    P

خواص ریخته گری و پالایش دانه

روشهای ریخته گری و پالایش دانه برای برنج سربدار سنتی نیز قابل استفاده می باشد. ریزساختارها لزوماً بصورت ریز و مشترک محور قابل دستیابی هستند. این آلیاژها دارای ساختار دانه ای بسیار خوبی هستند و سایز آنها µm03-20 می باشد.

عملیات سطح

اکوریخته گری دارای خصوصیات آبکاری با کیفیتی کاملاً مشابه با برنجهای سنتی می باشد.

قابلیت ریخته گری

اکو ریخته گری دارای قابلیت ریخته گری بالایی می باشد.

خصوصیات ریخته گری اکوریخته گری

موضوع                                      حد

بهره وری ریخته گری                      متوسط

میزان خاکستر                                کم

تأثیر اندازه سطح مقطع                   متوسط

نفت سفید                                     کم

انقباض                                       متوسط

خواص مکانیکی اکوریخته گری

خط کشش                    ریخته گری                       ارزشهای مرجع

Rm[N/mm2]500                                500                                      200

R p0.2[N/mm2]                                160                                       200

A5[%]i                                       40                                          35

خواص فیزیکی اکوریخته گری

موضوع                                         حد

چگالی                                      8.3 g/cm3

هدایت الکتریکی                            4.5 MS/m

هدایت گرمایی                           Ca.35 W/mK

ضریب کشش                                  100 GPa

رفتار سایش

مقاومت نسبت به تیرگی فلز بخاطر وجود افزودنی سلیکون در اکو ریخته گ افزایش می یابد. تست روی زدایی مطابق با ISO 6509 انجام گردیده و در مقایسه با CuZn36Pb2As برنج روی زدایی شده شکل گرفته سنتی به نتایج بهتری دست یافته است. به علاوه، اکوریخته گری نسبت به آب دریایی نیز مقاوم می باشد. شکل ریزساختار تست مقاومت در برابر روی زدایی اکوریخته گری (بدون روی زدایی)
بازیافت
اکوریخته گری همچون سایر آلیاژهای برنج، بخوبی قابل بازیافت است. مواد بازیافت شده اکوریخته گری نبایستی با سایر مواد برنج به دلیل داشتن سیلکا ترکیب گردد.

شمش های بدون ریخته گری اکوریخته گری

ماشینکاری

دارای خصوصیات ماشینکاری می باشد که به آسانی قابل مقایسه با برنج سربدار است.

ابعاد

بدون ریخته گری                    mm,12 kg56x80x350

ریخته گری مداوم                   290x70x70mm ,11 kg

محل کاربرد

صنعت

بدنه های والو آبی

محصولات صنعت دریانوردی

سیستم بهداشتی

شیرآلات،لوازم، بدنه های کنتور آب