اکوبرنج

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

در آلیاژهای اکوبرنج از سیلیکون به جای سرب استفاده شده است.این آلیاژها قابلیت ماشینکاری،فرجکاری، سردکاری، دوام و خصوصیات بازیافت را دارا هستند. اکوبرنجها دارای هیچگونه مواد سمی نبوده و مطابق با نیازهای قوانین زیست محیطی و سلامتی عمل می کنند.این آلیاژها برای کلیه سیستمهای آبی از جمله کاربردهای آب آشامیدنی کاملأ قابل استفاده هستند.اکوبرنج به شکل میله، توخالیها و پروفیلها هم برای فرجکاری و هم ماشینکاری تولید می گردند.میزان محدود سرب در در آب آشامیدنی جهت تصویب در اتحادیه اروپا در تاریخ 2013/12/01 به مرحله اجرا در آمد به گونه ای که هم اکنون در آمریکا،کانادا و ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد،ASTM C69300

خواص شیمیایی

%Zn %                  Cu %            Si %             Pb %             P

باقیمانده         0.03              0.09              3                       76

خواص فیزیکی

اکو برنج دارای همان خواص (همچون هدایت الکتریکی و رنگ) با سایر مواد برنج می باشد.

خصوصیت                               ارزش

چگالی                                  g/cm3 8.25

ضریبهای کشش                         -85

هدایت الکتریکی                         4.5(7.8)

(MS/m) (%IACS)

هدایت گرما                         W/mK -33

خواص مکانیکی

خصوصیات مکانیکی اکوبرنج بهتر از برنجهای عادی است. قدرت کششی حدودأ 700 MPa است.

خصوصیت                              ارزش

قدرت کششی                        Rm 700

(MPa)

قدرت بازده                            Rp0.2 450

(MPa)

کشیدگی                                A5(%) 52

سختی برینل                              HB 190

قدرت ضربه تراشه                      J/cm3 50

ماشینکاری
اکوبرنج دارای خصوصیات ماشینکاری است به گونه ای که با برنج سرب دار قابل مقایسه است. تجربه آذرنورد حاکی از آن است که تراشه های اکوبرنج کوتاه و شکننده هستند.

فرجکاری
اکوبرنج دارای خواص فرجکاری مشابه با برنج فرج شده استاندارد CuZn40Pb2 است.درجه حرارت پیشنهادی فرجـکاری بین 700 تا 750 می باشد.

سردکاری
خواص عملیات سردکاری اکوبرنج بسیار خوب می باشد. دارای کشش کافی همراه با قابلیت دوام بالا می باشد. مراحل خمش، پیچش، پرچکاری به گونه ای رضایتبخش قابل تولید می باشد.

عملیات سطح
اکوبرنج دارای خواص آبکاری خوبی مشابه با برنج معمولی است.

پرچکاری سرد
قابلیت دوام اکوبرنج با سختکاری و شکل دهی بسیار خوب است.

ریزساختار
جنبه غنی سیلیکا زمینه ماشینکاری را در ریز ساختار فراهم می سازد.

رفتار سایش
مقاومت نسبت به تیرگی با سیلیکا در اکو برنج افزایش می یابد. تست روی زدایی مطابق با ISO 6509 انجام گردیده و در مقایسه با آلیاژ میله مقاوم در برابر روی زداییCuZn36Pb2As به نتایج بهتری دست یافته است.(نتیجه تست در شکل 1 نشان داده شده است.) اکوبرنج نسبت به آب دریایی نیز مقاوم می باشد. زمانیکه نمونه جهت ترکهای سایش مطابق با استاندارد DIN50916 فصل 1 تست می گردد، هیچگونه خطایی بر روی آن مشاهده نمی گردد، حتی در مورد نمونه های آماده شده بدون عملیات گرمایی. نتایج تست در شکل 2 نشان داده شده است.

بازیافت
اکوبرنج همچون سایر آلیاژهای برنج، بخوبی قابل بازیافت است. مواد بازیافت شده اکوبرنج نبایستی با سایر مواد برنج به دلیل داشتن سیلکا ترکیب گردد.

رفتارهای فرایند
رفتارها و خواص فرآیند اکوبرنج خلاصه وار در ذیل آمده است:

فرآیند                                 اکوساری

قابلیت ماشینکاری                      %80

(CuZn39Pb3%100)

شکل دهی سرد                      خوب

شکل دهی گرم                     بسیارخوب

فرآیندهای مشترک

• جوشکاری مقاومت                      خوب

• جوشکاری قوس گازی                   خوب

• لحیم کاری                             بسیارخوب

• جوشکاری نرم                         بسیارخوب

عملیات سطحی

• صیقل کاری

• آبکاری

عملیات گرمایی

• آزادسازی فشار                    C°400-300

• سختکاری نرم                      C°700-530

فاصله ذوب                           C°925-860

مکان کاربرد:

• صنعت خودرو: بدنه های سنسور، قطعات ترموستات، کانکتورهای مایع

• صنعت: پیچ ها، مهره ها، سوپاپها، ،قطعات دستگاه پیچ اتوماتیک، قطعات سوپاپ آب،خازن،صفحات لوله،لوازم بادی،قطعات پمپ

• صنعت دریانوردی: محصولات صنعت دریانوردی، میله روتور (چرخان)

• بهداشتی: شیرهای آب، سیستمهای شیرآلات، لوازم، بدنه های آب- متر